HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

1 Hướng dẫn đăng ký tài khoản, đăng nhập
 
2 Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
 
3 Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến
 
4 Hướng dẫn thanh toán thuế, phí lệ phí trực tuyến
 
5 Hướng dẫn in giấy biên nhận, in biên lai điện tử
 
6 Hướng dẫn gửi khảo sát
 
7 Hướng dẫn gửi đánh giá
 
8 Hướng dẫn ký số bằng VNPT SmartCA
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO CÁN BỘ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1 Hướng dẫn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
 
2 Hướng dẫn tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính